Mellanskog börjar använda Woodflow Analyzer

Mellanskog har valt Woodflow Analyzer för att göra transportuppföljningar och kontinuerligt övervaka sina transporter. Med Analyzer skapas enkelt ett jämförbart KPI-värde som beskriver transporteffektivitet. Användningen av Woodflow väntas leda till bättre transportstyrning som bidrar till ekonomiskt hållbara transporter.

Om Mellanskog

Mellanskog är Sveriges näst största skogsägarförening, där medlemmarna tillsammans äger 1,6 miljoner hektar skog. Mellanskog levererar råvaror såsom timmer, massaved och skogsbränsle till en mängd olika industrier i framför allt Mellansverige.

Dela detta