Innovationsdagar i Montreal, Kanada

I november deltog Creative Optimization på innovationsdagarna i Montreal, Kanada. Syftet med innovationsmötet var att etablera affärsrelationer och samarbeten mellan kanadensiska och svenska företag. Innovationsdagarna drevs av Vinnova, Business Sweden och Ignite Sweden. Creative Optimization deltog i flera möten, visade upp produktportföljen och tidigare projekt. Syftet uppfylldes och resulterade i flera nya affärsrelationer och kommande möten där vi ska diskutera möjligheter till nya projekt och pilotstudier i Kanada.

“Det har varit väldigt bra möjlighet för oss att möte den kanadensiska marknaden för att lära oss om deras förutsättningar och utmaningar. Vi kommer följa upp två lovande samarbeten. Vi vill tacka Vinnova och Ignite Sweden för ett väl genomfört evenemang och ser fram emot möjligheterna som nu uppstått i Kanada.”

Mikael Frisk, CEO

Seminar at Université Laval, Quebec

Under besöket i Kanada höll Erik också ett seminarium vid Universitet Laval, Quebec. På seminariet presenterades detaljer om svenskt skogsbruk och användningen av beslutsstödsystem. Seminariet var mycket lyckat och det är tydligt att det finns många likheter mellan skogsbruket i Kanada och Sverige, vilket borgar för ett kommande utbyte av erfarenheter och användning av beslutsstödsystem i skogsbruket.