Holmen har valt Woodflow

Nyligen valde Holmen Skog att börja använda Woodflow för sin strategiska och taktiska planering av virkesflöden inom skogsbruket. Valet av Woodflow inkluderar både Optimizer och Analyzer. Woodflow kommer hjälpa Holmen Skog att planera och följa upp virkestransporter samt göra strategiska scenarioanalyser av komplicerade logistisklösningar.

Om Holmen

Holmen är en av Sveriges största skogsägare med 1,3 miljoner hektar skog Företaget är dessutom en stor virkesköpare och försörjer både egna och externa industrier med råvara i form av timmer, massaved och skogsbränsle.

Dela detta