Timbertrail – En ny väg i skogen

Nu är första versionen av Timbertrail ute! Timbertrail är ett beslutsstöd som med hjälp av digital information om lutning, markfuktighet och skogens volymfördelning ger förslag på optimala basvägar och basstråk i avverkning. Läs mer om Timbertrail här.

Dela detta