Vida Skog har valt Woodflow

Det senaste företaget att välja Woodflow är Vida Skog. Valet av Woodflow inkluderar Analyzer för att skapa en överblick för transporteffektiviteten. Verktyget kommer att användas för att bidra till att bättre identifiera och förstå virkesflöden för att minska klimatpåverkan. Med hjälp av Woodflow Analyzer kommer Vida öka sin förmåga att analysera historiska transporter och utvärdera transporteffektiviteten. Woodflow Analyzer kommer därmed att underlätta arbetet att skapa ökad förståelse och insikt till transportkostnader och virkesflöden.

Om Vida Skog

Vida Skog är Vida koncernens inköpsbolag med ett 40-tal lokala virkesinköpare. Totalt anskaffar Vida ca 5 miljoner m3fub rundvirke årligen. 4,3 miljoner av denna volym är sågsortiment. Huvuddelen av råvaran köps från privata skogsägare i södra Sverige. Utöver inköpsfunktionen erbjuder Vida Skog ett komplett utbud av skogliga tjänster och professionell skoglig rådgivning till skogsägare. I koncernen finns tolv sågverk som är strategiskt belägna nära skogsägarna i Småland, Skåne och Västra Götaland.

Dela detta