Timbertrail ska hjälpa Moelven Skog att skapa bättre planeringsunderlag

Moelven Skog har efter en test- och utvärderingsperiod under våren valt att börja använda planeringsstödet Timbertrail i sin verksamhet. Timbertrail är ett beslutsstödsystem som använder AI för att identifiera optimala basvägar utifrån digital information om bl.a. skogsvolym, markens lutning och markfuktighet. Timbertrail har integrerats med nuvarande system för drivningsplanering, Timbertrack, från Sokigo. Integrationen i Timbertrack möjliggör ett effektivt arbetsflöde i planeringen inför avverkning.

Vi har i utvecklingen av Timbertrail haft stort fokus på att göra tjänsten enkel att integrera med andra systemstöd för att möjliggöra att Timbertrail utnyttjas på bästa sätt, säger Mikael Frisk på Creative Optimization.

Under hösten kommer systemet börja rullas ut i verksamheten och ska inkluderas vid planering av alla trakter.

Vi har börjat använda Timbertrail i planeringen och resultatet har fallit bra ut både hos oss och hos entreprenörerna. Vi ser detta som ett effektivt verktyg som hjälper oss att planera bättre och effektivare. – Carl-Axel Östensson, Moelven Skog.