window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-192336579-1');

Timbertrail

Home » Timbertrail

Moelven Skog väljer Timbertrail

Timbertrail ska hjälpa Moelven Skog att skapa bättre planeringsunderlag Moelven Skog har efter en test- och utvärderingsperiod under våren valt att börja använda planeringsstödet Timbertrail i sin verksamhet. Timbertrail är

Lansering av Timbertrail

Timbertrail – En ny väg i skogen

Nu är första versionen av Timbertrail ute! Timbertrail är ett beslutsstöd som med hjälp av digital information om lutning, markfuktighet och skogens volymfördelning

Nytt projekt

Timbertrail – en ny väg i skogen

Timbertrail – en ny väg i skogen är ett projekt som beviljats utvecklingsbidrag från Vinnovas utlysning Innovationsprojekt i företag – våren 2018. Syftet