window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-192336579-1');

Woodflow

Home » Woodflow

Vida Skog väljer Woodflow

Vida Skog har valt Woodflow

Det senaste företaget att välja Woodflow är Vida Skog. Valet av Woodflow inkluderar Analyzer för att skapa en överblick för transporteffektiviteten. Verktyget kommer att användas

Holmen väljer Woodflow

Holmen har valt Woodflow

Nyligen valde Holmen Skog att börja använda Woodflow för sin strategiska och taktiska planering av virkesflöden inom skogsbruket. Valet av Woodflow inkluderar både Optimizer och Analyzer.

Mellanskog väljer Woodflow

Mellanskog börjar använda Woodflow Analyzer

Mellanskog har valt Woodflow Analyzer för att göra transportuppföljningar och kontinuerligt övervaka sina transporter. Med Analyzer skapas enkelt ett jämförbart KPI-värde som beskriver transporteffektivitet. Användningen

Sydved väljer Woodflow

Sydved väljer Woodflow för planering av skogliga transporter

Sydved är det senaste i raden av företag att välja Woodflow för planering och uppföljning av skogliga transporter. Sydved kommer att använda

Lansering Woodflow UX

Visualisera och analysera med Woodflow UX

En ny version av användargränssnitt till Woodflow har utvecklats av Creative och lanseras nu med namnet Woodflow UX. Woodflow UX är ett intuitivt grafiskt

Woodflow används vid SLU

Woodflow används i utbildning vid SLU

Från och med i år kommer Woodflow att användas för utbildningsändamål på jägmästarprogrammet vid SLU i Umeå. Woodflow ska användas i en del av