Flödesoptimering med Woodflow

Flödesoptimering med Mellanskog

Effektiv logistikplanering är en nyckelfaktor för lönsamheten i skogsbruket. Studier vid Skogforsk visar att användningen av beslutsstöd med optimering för grundläggande beslut om fördelning av virkesvolymer kan förbättra planeringen och minska logistikkostnaderna med 5-15% och minska utsläppen av skadliga växthusgaser med motsvarande siffra. Användningen av beslutsstöd kräver hög kunskap om hur problemet ska formuleras och vilka mål som är viktiga, vilka data som är relevanta och vilka osäkerheter och begränsningar som måste beaktas.