Optimering av virkesbyten

Samarbete med virkesbyten

Virkesbyten mellan företag som verkar inom samma geografi har en hög potential att minska det totala transportarbetet och öka resursutnyttjandet för virkesflöden. I praktiken sker samarbete ofta via mer eller mindre komplicerade avtal om bytesvolymer och fördelning av kostnader. I caset har Creative Optimization hjälpt Södra Skogsägarna och Sydved att räkna på optimala lägesbyten av massaved.