Transporteffektivitet med Analyzer

SCA använder Woodflow Analyzer för att beräkna transporteffektivitet

Att analysera de transporter som gjorts under en tidsperiod och skapa ett KPI för transporteffektivitet är värdefullt för att identifiera ineffektivitet, planera för framtida förbättringar, och planera hur resurser ska fördelas för att sänka kostnaderna. SCA är norra Europas största privata skogsägare med 2,6 miljoner hektar skogsmark. Med skogen som resurs har SCA utvecklat en stark industri som förädlar skogsråvaran i flera steg med fullständig kontroll över hela leveranskedjan, från skog till industri. I ett led att ständigt förbättra sina processer vill SCA kunna utvärdera sina transporter av råvara och skapa ett enkelt KPI för transporteffektivitet. Detta ger förutsättningar för bättre förståelse och möjligheter till förbättringar i den aktuella logistikstrukturen.