Vårt mål är att göra optimering tillgängligt

Läs mer

Följ med oss och våra partners i datadrivet beslutsfattande med hjälp av optimering

Börja optimera idag

Vår vision

Optimering är ett smart sätt använda data för att skapa beslutsunderlag i situationer där den mänskliga hjärnan inte räcker till och där datamängderna och beslutsalternativen är för många att överblicka. Optimering är en form av artificiell intelligens som öppnar möjligheter att snabbt fatta korrekta beslut i olika situationer. Vårt mål är att hjälpa företag att använda optimering i den dagliga verksamheten för att öka intäkter, minska kostnader och reducera negativ miljöpåverkan samt förbättra arbetsmiljön. Med vår kompetens utvecklar och implementerar vi avancerade men lättanvända optimeringsmodeller. Genom nära samarbeten med både forskningsutövare och industri gör vi det möjligt att minska tiden för innovativa lösningar från forskningen att nå industriell användning.

Vårt team

Vi har mer än 100 års erfarenhet inom logistik, supply chain management och annan planering i flera olika industrigrenar såsom skogsbruk, massa- och pappersindustri, gruvnäring och lantbruk.

Mikael Frisk

CEO / Grundare

Jägmästare med många års erfarenhet av utvecklingsarbete inom skoglig logistik, optimering, beslutsstödsystem och GIS.

Erik Rönnqvist

COO

M.Sc Supply chain management med erfarenhet inom supply chain strategy, logistikanalys och beslutsstödsystem.

David Bredström

CTO / Grundare

Doktor i optimeringslära med många års erfarenhet av utveckling av webbaserade och interaktiva beslutsstödsystem för bl.a. detaljhandeln.