Om Oss

Creative Optimization Sweden AB är ett litet företag med stor kunskap om optimering och implementering av optimeringslösningar för bättre planering i skogsförsörjningskedjan. Vi utvecklar optimeringslösningar för planering av virkesflöden, transporter, väginvesteringar, avverkning m.m. Vi har lång erfarenhet av att arbeta med SNVDB och ruttplanering för skogsbruk. Vi har ett nära samarbete med Skogforsk och arbetar för att implementera optimeringsmodeller för planering i den skogliga försörjningskedjan som utvecklats av exempelvis Skogforsk.