Om Oss

Creative Optimization Sweden AB är ett litet företag med stor kunskap om optimering och implementering av optimeringslösningar för bättre planering i skogsförsörjningskedjan. Vi utvecklar optimeringslösningar för planering av virkesflöden, transporter, väginvesteringar, avverkning m.m. Vi har lång erfarenhet av att arbeta med SNVDB och ruttplanering för skogsbruk. Vi har ett nära samarbete med Skogforsk och arbetar för att implementera optimeringsmodeller för planering i den skogliga försörjningskedjan som utvecklats av exempelvis Skogforsk.

Företagets Grundare

Företagets grundare har arbetat mer än 15 år tillsammans.

Mikael Frisk

Är jägmästare och har många års erfarenhet av arbete inom logistik, optimering, beslutsstödsystem, GIS och projektledning.

Mikael Rönnqvist

Är professor i optimeringslära vid Université Laval i Quebec, Kanada. Han har arbetat med utveckling av avancerade beslutsstödsystem med optimering i mer än 20 år.

Patrik Flisberg

Är doktor i optimeringslära och har under många år arbetat med utveckling av beslutsstödsystem i skogsbruket.

David Bredström

Är doktor i optimeringslära och har många års erfarenhet av utveckling av webbaserade och interaktiva beslutsstödsystem för detaljhandeln.

Våra Partner

Vi är stolta över våra partner och vi samarbetar med de bästa.

Vill du kontakta oss?

Tveka inte att kontakta oss för en diskussion
om möjligheterna med optimering!