Opium

Opium är en webbapplikation som visar vilket system för sönderdelning och transport av skogsbränsle som är mest kostnadseffektivt beroende på avverkningsplats, mottagare/värmeverk, sortiment och terminalalternativ. Resultaten illustrerar tydligt inte bara vilket system som är kostnadseffektivt på olika avstånd men också kostnaden för de olika systemalternativen. Användare kan enkelt välja mottagare/värmeverk, terminal för omlastning och/eller sönderdelning och vid behov justera förinställda kostnader för hantering, sönderdelning och transport och därigenom justera uppskattningarna till egna förhållanden.

Opium

Opium är fritt för alla att använda