Opium

Opium är en webbapplikation som visar vilket system för sönderdelning och transport av skogsbränsle som är mest kostnadseffektivt beroende på avverkningsplats, mottagare/värmeverk, sortiment och terminalalternativ. Resultaten illustrerar tydligt inte bara vilket system som är kostnadseffektivt på olika avstånd men också kostnaden för de olika systemalternativen. Användare kan enkelt välja mottagare/värmeverk, terminal för omlastning och/eller sönderdelning och vid behov justera förinställda kostnader för hantering, sönderdelning och transport och därigenom justera uppskattningarna till egna förhållanden.

Opium är fritt för alla att använda

Opium kan användas antingen med fördefinierade inställningar för sönderdelning och transport samt tillhörande kostnader eller med system och kostnader definierade av användaren. Arbetsflödet är intuitivt vilket gör verktyget enkelt att använda.

Applikationen innehåller möjligheter att identifiera den bästa metoden för 189 mottagare och 174 terminaler, två sortiment (grot och bränsleved) samt fem olika systemalternativ (en kombination av sönderdelningsmaskin och lastbil). Järnvägstransporter är möjliga från 19 terminaler till 19 värmeverk.

Beräkningarna är snabba och resultaten illustreras direkt i kartan med geografisk fördelning av de olika systemtyperna och med detaljerad information om avstånd och kostnader för det mest kostnadseffektiva systemet i varje område.