Projektbeskrivning

Projektet syftar till att skapa ny kunskap och anpassning av nya metoder och teknik som kommer att leda till en väsentlig ökning av produktiviteten i avverkning och övrig skogsbruksverksamhet. Utveckling av arbetsprocedurer och förbättring av skogsarbetets produktivitet baseras på förutsättningen att miljöbelastningen av skogsbruksarbetet samtidigt minskas.

Projektet samordnas av Naturresursinstitutet Finland (Luke) och omfattar 23 partner från fem länder. EFFORTE har fått finansiering från Bio Based Industries inom ramen för EU: s Horizon 2020 forsknings- och innovationsprogram.

Creative Optimization kommer, baserat på befintliga och nya stora datakällor i skogsbruket utveckla beslutsstödsmodeller för ett effektivt, hållbart och värdeskapande skogsbruk.

Besök Webbsidan