Projektbeskrivning

Energieffektivisering av jordbrukets logistik

I en tidigare pilotstudie från Institutet för jordbruks- och miljöteknik beräknades att mer än 20 % av dieselförbrukningen i jordbruket användes för transport. Detta uppföljningsprojekt är inriktat på innovativa lösningar för att förbättra energieffektiviteten inom jordbrukslogistik: (1) Byte av jordbruksmark. (2) Planeringsverktyg för att simulera, planera och optimera logistikarbetet på gården. (3) Benchmark och KPI för logistikarbete på gårdsnivån för att sporra effektiviteten. Det övergripande målet är att förbättra effektiviteten i energianvändningen inom jordbrukstransporter med 20 %. Studien ger en fördjupad kunskap om potentialen för jordbruket att förbättra energieffektiviteten i sin logistik. Projektet ska genomföras i samarbete mellan forskare och företag inom jordbruksindustrin (lantbrukare, LRF, LRF Konsult och Drivec).