Projektbeskrivning

Transportlösning för slakterinäringen

Transporter av djur till slakt ökar i världen. Djurtransporter har stor betydelse för ekonomi, djurvälfärd och utsläpp av växthusgaser. Dessutom påverkas risken för spridning av smittsamma djursjukdomar, som kan ha tydlig inverkan på både djurhälsa och ekonomi, av transporterna. Ett ekonomiskt effektivt och hållbart system för djurtransporter kan leda till ökad konkurrenskraft för landsbygd och jordbrukare vilket innebär att politiska mål för kultur och miljö kan stärkas.

Projektets mål är att leverera strategiska planerings- och ruttoptimeringsverktyg för att minska djurtransporter, och därmed också koldioxidutsläpp, med 20-40%. Metoder och planeringsverktyg som tidigare utvecklats för skogsindustrin kommer i projektet anpassas och förädlas till slakterinäringens behov. Projektet är tvärvetenskapligt med en unik kombination av färdigheter och har tydliga och mångsidigt positiva effekter:

  1. Klimatmål: minska koldioxidutsläppen.
  2. Förbättra industrins konkurrenskraft: minskade kostnader för slakterier.
  3. Ökad djurskydd: minskad transporttid.
  4. Miljö: biodiversitetsförbättrad konkurrenskraft för jordbruk i Sverige och därmed förmågan att bevara naturliga betesmarker och dess biologiska mångfald.
  5. Hälsa och ekonomiska värden: förbättrad köttkvalitet och möjligheten att begränsa spridningen av smittsamma djursjukdomar.

Projektet finansieras av VINNOVA och samordnas av Linköpings universitet. HKScan och Skogforsk är partner i projektet. Creative Optimization kommer som underleverantör till Skogforsk att utveckla en prototyp till ett beslutsstödsverktyg som läser data från HKScan, använder optimeringsverktyget för att skapa transportplaner och presenterar planerna i kartor och scheman.