Lösningar till förbättrad logistik för djurtransporter

Transporter av djur ökar kontinuerligt i världen. Transporterna har inte bara en betydande påverkan på ekonomin utan också på djurvälfärd och utsläpp av växthusgaser. Dessutom påverkar transporterna risken för spridning av smittsamma djursjukdomar som i sin tur inverkar både på djurhälsa och ekonomiska värden. Ett ekonomiskt effektivt och hållbart system för djurtransporter kan leda till ökad konkurrenskraft för landsbygd och jordbrukare vilket innebär att politiska mål för kultur och miljö kan stärkas.

Projektbeskrivning

Projektets mål var att utveckla ett strategiskt planerings- och ruttoptimeringsverktyg för att effektivisera djurtransporter och därmed minska koldioxidutsläpp. Metoder och planeringsverktyg som tidigare utvecklats för skogsbrukets transporter anpassades i projektet och förädlades till slakteribranschens transportbehov. Projektet var tvärvetenskapligt med en unik kombination av färdigheter och hade tydliga och mångsidigt positiva effektmål:

1. Klimat: minska koldioxidutsläppen.
2. Förbättra industrins konkurrenskraft: minskade kostnader för slakterier.
3. Ökad djurskydd: minskad transporttid.
4. Miljö: förbättrad konkurrenskraft för jordbruk i Sverige och därmed förmågan att bevara naturliga betesmarker och dess biologiska mångfald.
5. Hälsa och ekonomiska värden: förbättrad köttkvalitet och möjligheten att begränsa spridningen av smittsamma djursjukdomar.

Projektet har drivits av Linköpings universitet tillsammans med HKScan och Skogforsk och finansierades delvis av VINNOVA. Creative Optimization utvecklade ett ruttplaneringsverktyg som läste in data från HKScan, gjorde optimering och visualiserade transportplaner i kartor och scheman. Projektresultatet användes i flera rapporter från Linköpings universitet.

Dela detta

Projektet gjordes i samarbete med

Projektet gjordes i samarbete med