Projektbeskrivning

Projektet EFFORTE syftar till att skapa ny kunskap och nya metoder som ska leda till en väsentlig ökning av produktiviteten i avverkning och annan skoglig verksamhet. Utveckling av arbetsprocedurer och förbättring av skogsarbetets produktivitet baseras på förutsättningen att miljöbelastningen av skogsbruksarbetet samtidigt minskas. Projektet samordnas av Natural Resources Institute Finland (Luke) och involverar 23 partners från fem länder. EFFORTE har fått finansiering från Bio Based Industries inom Europeiska unionens forsknings- och innovationsprogram Horizon 2020.

Big data (geospatial såväl som data från skogsbruksprocesser och gemensam information t.ex. väderdata) ger en enorm möjlighet att öka effektiviteten i den skogliga verksamheten. Dessutom skapas nya möjligheter att koppla samman kunskap om grundläggande förhållanden, effektivföryngring och avverkning med efterfrågan och förväntningar från skogsindustrin och samhället. Detaljerad geografisk information gör det möjligt för skogsbruket att gå från klassisk skogsförvaltning till precisionsskogsbruk, d.v.s. mikrobestånd eller träd-för-träd-hantering. EFFORTE strävar efter att uppnå inflytande över implementeringen och förbättrad användning av Big Data i skogsbruket. Genom detta ökar kostnadseffektiviteten och nya affärsmöjligheter öppnas för små och medelstora företag i bioekonomin.

Creative Optimizations bidrag

Creative Optimizations bidrag till projektet var att tillsammans med Skogforsk testa och validera planeringsverktyget Bestway.

Projektets resultat

EFFORTE-projektet resulterade i flera rapporter som beskriver möjligheter till förbättringar och framsteg i användningen av data inom skogsbruket. Resultaten från utvärderingen av Bestway sammanfattades i en rapport av Skogforsk och även vid en workshop tillsammans med Södra Skogsägarna. Under workshopen presenterades insikter i användarupplevelse och modellresultat.

Om du vill veta mer om projektet läs mer på luke.fi

Mer info

Dela detta

Projektet gjordes i samarbete med

Projektet gjordes i samarbete med