Lösningar för ökad energieffektivisering i jordbruket

I en pilotstudie av Svenska institutet för jordbruks- och miljöteknik (JTI) uppskattades att mer än 20% av dieselförbrukningen i jordbruket i Sverige användes för transport. Detta uppföljningsprojekt fokuserar i tre delmoment på innovativa lösningar för att förbättra energieffektiviteten inom jordbrukets logistik: (1) Skiftning av åkermark. (2) Planeringsverktyg för att simulera, planera och optimera logistikarbetet på gården. (3) Benchmark och KPI för logistikarbete på gårdsnivå för att stimulera effektiviteten. Det övergripande målet är att effektivisera energianvändningen i jordbrukets transporter med 20%. Studien ger fördjupad kunskap om jordbrukets potential för att förbättra logistikens energieffektivitet. Projektet genomfördes i samarbete mellan forskare och företag.

Creative Optimizations bidrag

Creative Optimization involveras i delmomenten (1) Skiftning av åkermark och (2) Planeringsverktyg för att simulera, planera och optimera logistikarbetet på gården. Creative Optimization kommer dels att utveckla ett verktyg för att optimera byte av åkermark, dels bidra med marknadsundersökningar av den nuvarande marknaden i Skandinavien för avancerade planeringsverktyg inom jordbruket.

Projektets resultat

(1) Skiftning av åkermark. Optimeringslösningen som utvecklades i projektet användes för att simulera markbyten i stor skala. Resultatet visade att om alla marker skulle bytas optimalt skulle potentialen innebära 33-60% minskning av transportavståndet. Ett mer realistiskt alternativ är att markbyten bara görs mellan två parter, och där är potentialen 10%, vilket motsvarar 35 GWh energibesparing på Sverigenivå.

(2) Planeringsverktyg för simulering, planering och optimering. I projektet gjordes en litteraturstudie för att identifiera tillgängliga planeringsverktyg och för att hitta en modell att kategorisera de olika beslutstyper som fattas vid växtodling. Modellen har legat till grund för såväl kartläggningen av system som finns på marknaden idag som en fallstudie på en gård där man, baserat på modellen, diskuterade vem som fattar vilka beslut och vilka verktyg de använder.

Om du vill veta mer om projekten, ladda ner rapporterna genom att klicka på länken nedan:

Ladda ner rapport 1
Ladda ner rapport 2

Dela detta

Projektet gjordes i samarbete med