Förbättra nuvarande beslutsstödsystem för bioenergi

Bioenergi blir en allt viktigare energikälla. I Sverige är primära skogsbränslen ett viktigt sortiment som står för cirka 14% av biobränslen eller cirka 4% av Sveriges totala energiförsörjning. Det finns stora mängder skogsbränsle tillgängligt men eftersom det är ett sortiment med ett lågt värde är det mycket känsligt för t.ex. logistikkostnader. Den nuvarande trenden visar en växande efterfrågan av förnybar bioenergi från skogarna i Sverige. Studier har visat att ökad utvinning av biomassa från skogen är möjligt utan att miljömål eller hållbarhet äventyras. En förutsättning för att minimera risken är bättre planering i hela den skogliga försörjningskedjan.

Eftersom skogsbränsle är volymkrävande och har ett relativt lågt värde jämfört med rundvirke (timmer och massaved) och dessutom kan ersättas av andra energikällor, är det betydligt känsligare för transportkostnader. Sönderdelning sker i skogen med flishugg eller lastbilshugg, eller vid terminal med stora stationära eller mobila flishuggar med högre produktivitet per timme. Transport sker med lastbilshugg, flisbil, containerbil eller grotbil.

Creative Opimizations bidrag

Projektet, som delvis finansieras av Energimyndigheten, syftar till att utveckla bättre lösningar för planering och optimering av biomassan i den skogliga försörjningskedjan. I projektet utvecklas optimeringsmodeller och fallstudier med skogsföretag kommer att genomföras för att validera modellerna och dess resultat och för att visa potentialen med bättre verktyg i planeringen.

Det finns en stor potential att förbättra den strategiska planeringen när det gäller skogsbränsle.

Erik Rönnqvist

Dela detta

Projektet gjordes i samarbete med

Projektet gjordes i samarbete med