Våra projekt

Projekten omfattar flera olika discipliner. Vårt fokus ligger inom logistik och beslutsstöd i allmänhet och optimeringsmodeller i synnerhet. I projekten är Creative Optimization ansvarig för att utveckla och testa avancerade optimeringsmodeller.

Energieffektivisering av jordbrukets logistik

Efficient forestry by precision planning and management for sustainable environment and cost competitive bio-based industry (EFFORTE)

Transportlösning för slakterinäringen