Våra projekt

Projekten omfattar flera olika discipliner. Vårt fokus ligger inom logistik och beslutsstöd i allmänhet och optimeringsmodeller i synnerhet. I projekten är Creative Optimization ansvarig för att utveckla och testa avancerade optimeringsmodeller.

Energieffektivisering av jordbrukets logistik

Läs Mer

Efficient forestry by precision planning and management for sustainable environment and cost competitive bio-based industry (EFFORTE)

Läs Mer

Transportlösning för slakterinäringen

Läs Mer