Kreativ forskning för framtida innovation

Creative Optimization är partner i flera forskningsprojekt där vi skapar innovation av världsklass inom optimering.

Läs mer

Våra projekt

Projekten är spridda över flera industrigrenar. Fokus är på logistik och beslutsstödsystem med hjälp av optimeringsmodeller och artificiell intelligens.

pågående

FlexSNG är ett gemensamt finansierat Horizon 2020-projekt som syftar till att främja internationellt samarbete mellan Europeiska unionen och Kanada inom de strategiska sektorerna bioenergi och biobränslen

Läs mer

avslutat

Bioenergi blir en allt viktigare energikälla. I Sverige är primära skogsbränslen ett viktigt sortiment.

Läs mer