Kreativ forskning för framtida innovation

Creative Optimization är partner i flera forskningsprojekt där vi skapar innovation av världsklass inom optimering.

Läs mer

Våra projekt

Projekten är spridda över flera industrigrenar. Fokus är på logistik och beslutsstödsystem med hjälp av optimeringsmodeller och artificiell intelligens.