Kreativ forskning för framtida innovation

Creative Optimization är partner i flera forskningsprojekt där vi skapar innovation av världsklass inom optimering.

Läs mer

Våra projekt

Projekten är spridda över flera industrigrenar. Fokus är på logistik och beslutsstödsystem med hjälp av optimeringsmodeller och artificiell intelligens.

pågående

Bioenergi blir en allt viktigare energikälla. I Sverige är primära skogsbränslen ett viktigt sortiment.

Läs mer

avslutat

Efficient forestry by precision planning and management for sustainable environment and cost competitive bio-based industry (EFFORTE).

Läs mer

avslutat

Öka energieffektiviseringen i jordbrukets logistik med bättre planering och innovativa lösningar.

Läs mer

avslutat

Transporter av djur ökar kontinuerligt i världen. Transporterna har inte bara en betydande påverkan på ekonomin utan också på djurvälfärd och utsläpp av växthusgaser.

Läs mer

Kontakta oss om du vill veta mer om hur vi kan bidra i innovativa utvecklingsprojekt.

Kontakta oss

Vill du veta mer om våra projekt?

Kontakta oss så berättar vi mer om våra projekt och om hur vi kan hjälpa er verksamhet.

Kontakta oss