Timbertrail bidrar till ett datadrivet beslutsfattande och med hjälp av big data skapas inte bara bättre, snabbare och förbättrad planering utan också en effektivare avverkning i. Timbertrails förslag till optimala basvägar underlättar såväl förplanering, fältarbete som avverkning.

Timbertrail

Med information om markfuktighet, lutning, och skogens volymfördelning beräknar Timbertrail var maskinerna rekommenderas köra för att minimera risken för markskador och samtidigt optimera avverkningsarbetet. E