Timbertrail är ett innovationsprojekt för hållbarutveckling. Applikationen är utvecklad för att föreslå basvägsunderlag som underlättar förplanering, fältarbete, avverkningsarbete och minska markskador.

Timbertrail

Projektets syfte är att utveckla en fältanpassad applikation som identifierar optimala körstråk för skogsmaskiner i avverkning. Information om markfuktighet, lutning, skogens densitet, väderlek med mera används tillsammans med en optimeringsmodell för att beräkna var maskinerna ska köra för att minimera risken för körskador och samtidigt optimera avverkningsarbetet. Applikationen ska minska skador på mark och fornlämningar, sänka CO2-utsläpp och minska kostnaderna i skogsbruket. Projektet finansieras delvis av Vinnova inom ramen för utlysningen Innovationsprojekt i företag.

Kontakta oss för mer information angående Timbertrail prototyp