Kreativa lösningar. Analyser. Rådgivande.

Vår stora erfarenhet av arbete med olika företag i flera branscher samt vår unika expertis gör oss till en naturlig partner för digitalisering och innovation.

Läs mer

Hur kan Creative Optimization hjälpa din verksamhet?

Analyser

Vi erbjuder analys och företagsrådgivning för att visualisera nyckelinformation och skapa bättre beslutsunderlag.

Utveckling

Vi erbjuder utveckling och implementering av optimeringslösningar som uppfyller kundens höga krav.

Innovation

Vi är en värdefull partner i forsknings- och utvecklingsprojekt där vi använder vår spetskompetens inom optimering och beslutsstödsystem.

Utbildning och kurser

Vi erbjuder kurser till företag och universitet. Vi bidrar med insikter, fördelar och trender inom datadrivet beslutsfattande med optimering och artificiell intelligens.

Vi skapar lösningar och analyser för mer effektivt och förbättrat beslutsfattande

Flödesoptimering

Vi erbjuder optimering av virkesflöden för skogsföretag. Vi analyserar och utvärderar olika strategier för t.ex. terminallokalisering, förändrade flödeskrav, prisnivåer och virkesbyten.

Kundcase

Problemlösning

Vi hjälper företag att hitta innovativa lösningar till många olika problem med vår expertis inom optimering och AI-förståelse.

Läs mer

Utforska våra kundcase

Utforska några av våra kundcase för hur optimeringslösningar hjälper till att öka effektivitet och förbättra beslutsfattande i hela försörjningskedjan.

Läs mer

Logistikanalys och pilotprojekt

Hur kan försörjningskedjan effektiviseras? Hur kan optimering och AI öka datadrivet beslutsfattande? Vi erbjuder insikter och utför pilotprojekt för att utvärdera potentialen i att använda optimering.

Kontakta oss

Några av våra kunder