Woodflow är ett avancerat beslutsstödsystem för planering och analys av virkesflöden. Woodflow består av en optimeringsmodell, modelleringsspråk, optimeringslösare, automatisk avståndsberäkning och moduler för underhåll och uppdateringar. Ett grafiskt gränssnitt för enkel analys och visualisering av resultat ingår också.

Woodflow har inga beroenden på leverantörer från tredje part.

Optimering av virkesförsörjningen