Woodflow är ett avancerat beslutsstödsystem för planering och analys av virkesflöden. Woodflow består av en optimeringsmodell, modelleringsspråk, optimeringslösare, automatisk avståndsberäkning och moduler för underhåll och uppdateringar. Ett grafiskt gränssnitt för enkel analys och visualisering av resultat ingår också.

Woodflow har inga beroenden på leverantörer från tredje part.

Optimering av virkesförsörjningen

Det svenska skogsbruket transporterar årligen 70 miljoner ton rundved på lastbilar och tåg till en kostnad av över 6 miljarder kronor. Effektiv logistikplanering är därför en viktig faktor för lönsamheten inom skogsbruket. Studier vid Skogforsk visar att användningen av beslutsstöd med optimering för grundläggande beslut om fördelning av virkesvolymer kan förbättra planeringen och minska logistikkostnaderna med 5-15% och minska utsläppen av skadliga växthusgaser med motsvarande mängd. Användningen av beslutsstöd kräver hög kunskap om hur problemet ska formuleras och vilka mål som är viktiga, vilka data som är relevanta och vilka osäkerheter och begränsningar som måste beaktas.

0miljoner ton
vedråvara transporteras årligen i Sverige
0miljarder kr
uppgår de årliga kostnaderna till
0
kostnadsbesparing är möjligt genom att
använda Woodflow i planeringsprocessen

Woodflow Analyzer är ett avancerat verktyg för transportuppföljning. Genom att använda information om verkliga transporter och jämföra dessa med en optimal lösning av samma volymer beräknar Analyzer transporteffektiviteten. Optimeringen är flexibel och kan använda olika upplösning av tid och geografi. Woodflow Analyzer kan köpas separat.

Woodflow Optimizer är ett kraftfullt verktyg för planering av transporter och analys av
alternativa transportscenarier. Optimizer tar hänsyn till en mängd olika parametrar, till exempel intermodala transporter, returflöden, virkesbyten och flera tidsperioder.

Woodflow UX är ett intuitivt grafiskt gränssnitt för Optimizer och Analyzer.
Woodflow UX har funktioner för att ladda och validera data, optimeringsinställningar och resultattolkning via karta och tabeller.

Hur mycket kan ni spara ?

ÅRLIG TRANSPORTMÄNGD :
TON / M3
MEDELTRANSPORTKOSTNAD PER ENHET :
UPPSKATTAD BESPARINGSPOTENTIAL :
%

POTENTIELL BESPARING:

0 SEK / ÅR

Tillgängligt för både PC och Mac
eller som fristående applikation i servermiljö

Woodflow hanterar olika typer av
data, såsom .csv, .xml, .xlsx and .json.
  • Woodflow-modellen är en mycket flexibel optimeringsmodell som täcker ett brett utbud av detaljer i planering av virkesförsörjning. Några av dessa är intermodala transportsystem (lastbil / tåg / båt), terminaler, lagringspotential, flera tidsperioder, returflödespotential etc.

  • Woodflow kan användas för att lösa många olika planeringsutmaningar, antingen som operativt planeringsverktyg som skapar transportplaner eller som verktyg för strategiska analyser med syfte att skapa beslutsunderlag. Som strategiskt verktyg kan Woodflow svara på en mängd mycket viktiga frågor, såsom optimal användning av intermodala transporter och terminaler, potentialen i olika kunderbjudanden, byte av virke mellan företag etc.
  • Analyzer är en del inom Woodflow-systemet. Det är ett kraftfullt optimeringsverktyg för analys av utförda transporter. Analyzer beräknar den teoretiska besparingspotentialen under givna förhållanden och ger företag möjligheter att skapa nyckeltal om transporteffektivitet.