Biomap

Sönderdelning och transport av skogsbränsle. Vilket system är mest kostnadseffektivt? Biomap ger svaret.

Använd Biomap fritt

Använd Biomap för bättre planering

Biomap, fritt tillgängligt i din webbläsare, är ett avancerat men ändå enkelt verktyg att använda för beräkning och visualisering.