Biomap

Sönderdelning och transport av skogsbränsle. Vilket system är mest kostnadseffektivt? Biomap ger svaret.

Använd Biomap fritt

Använd Biomap för bättre planering

Biomap, fritt tillgängligt i din webbläsare, är ett avancerat men ändå enkelt verktyg att använda för beräkning och visualisering.

Slide Visualisera olika transport och sönderdelningssystem i färgmarkerade områden för att indikera kostnad och avstånd till industri. Slide Ändra och justera kostnader för sönderdelning och transporter, därmed skapa förutsättningar efter dina önskemål. Slide Biomap visar kostnadseffektiva alternativ med exakta avstånd till industrin.