Biomap

Sönderdelning och transport av skogsbränsle. Vilket system är mest kostnadseffektivt? Biomap ger svaret.

Använd Biomap fritt

Använd Biomap för bättre planering

Biomap, fritt tillgängligt i din webbläsare, är ett avancerat men ändå enkelt verktyg att använda för beräkning och visualisering.

Slide Visualisera olika transport och sönderdelningssystem i färgmarkerade områden för att indikera kostnad och avstånd till industri. Slide Ändra och justera kostnader för sönderdelning och transporter, därmed skapa förutsättningar efter dina önskemål. Slide Biomap visar kostnadseffektiva alternativ med exakta avstånd till industrin.

Biomap är fritt att använda

Testa nu

Om Biomap

Biomap är en webbapplikation som visar vilket system för sönderdelning och transport av skogsbränsle som är mest kostnadseffektivt beroende på avverkningsplats, mottagare/värmeverk, sortiment och terminalalternativ. Resultaten illustrerar tydligt inte bara vilket system som är kostnadseffektivt på olika avstånd utan också kostnaden för de olika systemalternativen. Användare kan enkelt välja mottagare/värmeverk, terminal för omlastning och/eller sönderdelning och vid behov justera förinställda kostnader för hantering, sönderdelning och transport och därigenom justera uppskattningarna till egna förhållanden.

“Det webbaserade verktyget Biomap är ett intuitivt beslutsstöd som hjälper användaren att snabbt få en överblick över vilka systemalternativ som är mest kostnadseffektiva för en vald mottagningsplats.”

ESS Report, Skogforsk

Vill du veta mera om Biomap?

Kontakta oss så berättar vi mer om hur Biomap kan användas vid planering.

Kontakta oss