ATT ANVÄNDA OPTIMERING TIDIGT I PLANERINGSPROCESSEN ÄR ETT EFFEKTIVT SÄTT ATT ÖKA VINSTERNA OCH MINSKA KOSTNADER OCH MILJÖPÅVERKAN.

 Användning av optimeringsmodeller i planering och uppföljning av skogslogistik ökar. Många skogsföretag arbetar med utveckling av avancerade verktyg inom transport och avverkning för att minska kostnaderna och öka intäkterna.

Utveckling av optimeringsmodeller för effektiv skogslogistik har varit vårt fokus sedan början av 90-talet. I mer än 25 år har vi samarbetat med forskningsinstitut, universitet och skogsindustri för att utveckla och testa prototyper för olika planeringssituationer i den skogliga försörjningskedjan. 2013 etablerades Creative Optimization Sweden AB för att överbrygga klyftan mellan forskning och praktik. Våra lösningar för implementering av avancerade optimeringsmodeller i skoglig logistik är enkla och användarvänliga och underlättar för företag att komma igång med optimerad planering.

Vi utvecklar produkter för effektiv och noggrann planering.

WOODFLOW

TIMBERTRAIL

OPIUM

Våra produkter utvecklas med många års erfarenhet av forskning inom skoglig logistik och transport med fokus på optimering.
De kan enkelt integreras med befintliga IT-system och de är utformade för ge maximal nytta.

Vi deltar i flera banbrytande logistikprojekt.

Energieffektivisering av jordbrukets logistik

EFFORTE

Logistiklösning för slakterinäringen

Loading...

Våra Partner

Vi är stolta över våra partner och vi samarbetar med de bästa.

Vill du kontakta oss?

Tveka inte att kontakta oss för en diskussion
om möjligheterna med optimering!