Alltid ett steg före med optimering

Vi skapar lösningar för digitalisering och innovation

Våra lösningar är utvecklade med flera års erfarenhet av optimering inom skogsbruk och logistik.

Optimering av virkesflöden

Ökad vinst och lägre kostnader. Woodflow förbättrar transportplaneringen.

Läs mer

Optimering av basvägar

Bättre planering, effektivare drivning och minskad risk för markskador. Timbertrail identifierar optimala basvägar i skogen.

Läs mer

Bättre stöd för skogsbränsle

Biomap är ett beslutsstödsystem för sönderdelning och transport av skogsbränsle.