Timbertrail

En ny väg i skogen med Timbertrail

Läs mer

Timbertrail underlättar arbetet och effektiviserar drivningen

Förbättrad planering

Timbertrail skapar datadrivet beslutsfattande med hjälp av Big data som ökar effektiviteten, förbättrar planeringen och effektiviserar drivningsarbetet.

Reducera markskador

Timbertrail använder data från detaljerade markfuktighetskartor för att skapa förslag på basvägar som reducerar risken för markskador i slutavverkning och gallring.

Beräkna avstånd

Standardisera beräkning av medelskotningsavstånd och skapa bättre underlag för uppskattning av slutavverknings- och gallringskostnader.