Timbertrail

En ny väg i skogen med Timbertrail

Läs mer

Timbertrail underlättar arbetet och effektiviserar drivningen

Förbättrad planering

Timbertrail skapar datadrivet beslutsfattande med hjälp av Big data som ökar effektiviteten, förbättrar planeringen och effektiviserar drivningsarbetet.

Reducera markskador

Timbertrail använder data från detaljerade markfuktighetskartor för att skapa förslag på basvägar som reducerar risken för markskador i slutavverkning och gallring.

Beräkna avstånd

Standardisera beräkning av medelskotningsavstånd och skapa bättre underlag för uppskattning av slutavverknings- och gallringskostnader.

Optimala basvägar

Optimala basvägar leder till reducerat skotningsavstånd. Timbertrail skapar förslag till basvägar som ger lägre kostnader i avverkningen.

Optimera basvägarna

Timbertrail använder digital information om markfuktighet, lutning, skogens densitet, fornlämningar med mera. Med data, optimering och artificiell intelligens skapas förslag till basvägar och basstråk för skotare vilket leder till minskad risk för markskador samtidigt som arbetet optimeras.

Maximera nyttan av stora datamängder och använd kraften i Timbertrail för att effektivisera arbetet

Använd Timbertrail som en webbaserad lösning direkt i din telefon, surfplatta och dator. Timbertrail kan även integreras med befintliga IT-lösningar via ett REST API.

Kontakta oss

Ändra, anpassa och utvärdera

I Timbertrail går det enkelt att ändra hänsyn till markfuktighet och lutning, ändra position och antal avlägg samt undersöka lönsamhet i att bygga en passage för att passera hinder i terrängen såsom bäckar eller surdråg. Optimeringsmodellen är blixtsnabb och resultatet visas direkt.

Några fördelar med att använda Timbertrail