Woodflow

Ökad vinst och lägre kostnader
Woodflow förbättrar transportplaneringen

Läs mer

Förstå hur Woodflow kan optimera, planera och analysera den skogliga försörjningskedjan

Optimizer

Woodflow Optimizer hjälper dig att optimera transporter och skapa optimala lösningar på skogliga transportutmaningar oavsett vilka svårigheter planeringen ställs inför.

Analyzer

Woodflow Analyzer analyserar information om historiska transporter och utvärderar transporteffektiviteten. Analyzer skapar ökad förståelse och insikt om hela försörjningskedjan.

Processer

Processer används för att beskriva olika händelser i den skogliga försörjningskedjan, t.ex. aptering, flisning och sortering. Processer skapar bättre insikt och möjligheter för beslutsfattande i försörjningskedjans alla steg.