Woodflow

Ökad vinst och lägre kostnader
Woodflow förbättrar transportplaneringen

Läs mer

Förstå hur Woodflow kan optimera, planera och analysera den skogliga försörjningskedjan

Optimizer

Woodflow Optimizer hjälper dig att optimera transporter och skapa optimala lösningar på skogliga transportutmaningar oavsett vilka svårigheter planeringen ställs inför.

Analyzer

Woodflow Analyzer analyserar information om historiska transporter och utvärderar transporteffektiviteten. Analyzer skapar ökad förståelse och insikt om hela försörjningskedjan.

Processer

Processer används för att beskriva olika händelser i den skogliga försörjningskedjan, t.ex. aptering, flisning och sortering. Processer skapar bättre insikt och möjligheter för beslutsfattande i försörjningskedjans alla steg.

Optimera skogliga flöden från skog till industri med datadriven intelligens

Börja använda optimering och avancerat analysverktyg med Woodflow idag. Boka in ett möte eller en demo med oss, så berättar vi mer om fördelarna med Woodflow.

Kontakta oss

Optimera virkesflöden

Woodflow hanterar alla förutsättningar som är viktiga för transportplanering, såsom integration mellan lastbil, tåg och båt, lagring mellan tidsperioder, begränsad transportkapacitet, returflöden, individuella kundpriser och mycket mer.

SCA använder Woodflow Analyzer

Att analysera de transporter som gjorts under en tidsperiod och skapa ett KPI för transporteffektivitet är värdefullt för att identifiera ineffektivitet och planera för framtida förbättringar. SCA använder verktyget Woodflow Analyzer.

Läs mer

Woodflow skapar beslutsunderlag

Woodflow ger underlag till beslut om hur nya kundaffärer kan vara lönsamma ur ett logistikperspektiv, hur de optimala fångstområdena ser ut, hur virkesbyten påverkar lönsamheten, hur stort transportbehovet är eller lokalisering och användning av terminaler.

Förstå fördelarna med att använda Woodflow i beslutsfattande